Intents & the Planet

Intents Genieten the Next Generation

Duurzaamheid

Meld je aan voor de Intents Duurzaamheid nieuwsbrief

kg
CO2 besparen Intents Festival
1000
Deelnemers duurzaamheids programma
Camping GreenGuards
bomen geplant

Duurzaamheid is voor Intents Festival een belangrijk onderdeel van de organisatie. Duurzaamheid is in de afgelopen jaren een breed begrip geworden. Tegenwoordig vallen thema’s die te maken hebben met het milieu, ecologie, maatschappelijk verantwoord leven en toekomstgericht denken allemaal onder duurzaamheid.

Duurzaamheid zorgt ervoor dat de wereld een leefbare plek blijft voor de komende generaties. Het beschermt onze natuurlijke omgeving en gezondheid en daarom is het van belang hier bewust mee bezig te zijn.

Intents Festival is al jaren bezig het festival “Next Generation”-proof te maken. Met de “Next Generation Fee” als kleine bijdrage op de ticketprijs, kunnen wij samen met jou nog meer investeren in een duurzame toekomst.

Intents Festival richt zich op onderstaande duurzaamheidsthema’s (pijlers). Per duurzaamheidsthema zijn meerdere duurzaamheidsdoelen bepaald en voeren we meerdere projecten en initiatieven uit.

Grondstoffen en afval

In een circulaire economie is er geen afval en zijn er alleen maar grondstoffen. Wij streven naar een optimaal hergebruik van grondstoffen om bij te dragen aan een circulaire economie.

Plastic Promise
Wij gaan zo min mogelijk plastic gebruiken en het plastic dat gebruikt wordt recyclen. Daarom zijn wij aangesloten bij de Plastic Promise , een initiatief van Green Events Nederland en de Green Deal ‘Waste-free Festivals’. Sinds 2022 werken wij met recyclebare bekers en flessen op Intents Festival. Met dit nieuwe systeem krijgt de bezoeker een recycle token tegen inlevering van een lege beker of fles. Op deze manier dragen we met z’n allen een steentje bij aan een duurzame toekomst voor The Next Generation. 

Duurzame accommodaties (IntentsCity)
Wij bieden veel duurzame accommodaties aan op de IntentsCity camping. Denk hierbij aan Festitenten die twee seizoenen lang op vele festivals gebruikt worden, Festipi’s die gebruik maken van zonne-energie voor het opladen van je telefoon en Kartenten. Kartenten zijn volledig circulaire tenten van karton. Het karton wordt naderhand volledig geupcycled naar nieuwe producten als dozen en festival gadgets en kan aan het einde van zijn levenscyclus volledig worden gerecycled.

Duurzame materialen en hergebruik
Wij hergebruiken veel decor elementen en andere evenementen-materialen om de hoeveelheid afval en transport te reduceren. Deze decorelementen bewaren wij in een duurzaam magazijn vlakbij het festivalterrein (zodat er zo min mogelijk transport nodig is). Bovendien gebruiken wij duurzame materialen zoals hout met het FSC-keurmerk. Bij de afbouw worden de decormaterialen die niet hergebruikt worden gescheiden afgevoerd. 

Zwerfafval
Jaarlijks maken wij een uitgebreid schoonmaakplan voor zwerfafval. Hierbij worden naast het festival en campingterrein in het bijzonder ook de foodcourts en de parkeerterreinen, aanrij- en aanlooproutes meegenomen. Door zowel tijdens als direct na het evenement schoon te maken voorkomen wij dat het afval zich verspreid in de omgeving. Hierbij hebben we speciaal aandacht voor slootjes/waterlopen. 

Energie

Slim stroomplan
Wij maken gebruik van een slim stroomplan. Daarbij wordt onder andere gekeken naar een handige inrichting van de stroomvoorzieningen (bijvoorbeeld door gebruik van stroomparken en mega batterijen) en worden vaste stroompunten slim benut.

Biodiesel (HVO)
Wij gebruiken op onze evenementen 100% van de meest duurzame Biodiesel. Dit is minder belastend voor het milieu dan normale diesel. Het vermindert de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen.

Met Biodiesel besparen we 185.000 kg CO2 en verminderen de uitstoot van fijnstof en stikstof op Intents Festival.

Wat is 185.000 kg  aan CO2 uitstoot?

  • 9.247 volwassen bomen moeten een jaar groeien om zoveel CO2 op te nemen en 1.757 zonnepanelen moeten een jaar lang stroom opwekken voor deze besparing.

Hiermee kun je: 

  • 1.295 keer naar Parijs vliegen,
  • meer dan 1 miljoen kilometer met een gemiddelde auto rijden en 3 miljoen kilometer met de trein reizen, 
  • kun je meer dan 1 miljoen kilometer met een gemiddelde auto rijden,
  • 555 keer rondom de aarde fietsen met een elektrische fiets,
  • of 46.237 Big Macs eten.

Accu’s en alternatieve energiebronnen
Wij gaan het stroomverbruik verder reduceren door gebruik te maken van accu’s (mega batterijen) en te experimenteren met alternatieve energiebronnen. 

Vaste stroompunten
Intents Festival maakt zich hard voor het realiseren van vaste stroompunten op of nabij de locatie zodat wij op een slimme manier (in combinatie met accu’s) het dieselverbruik nog verder kunnen reduceren.

LED verlichting
Wij passen zoveel mogelijk LED-verlichting toe. Momenteel is bijna alle verlichting op de routes die naar het festival leiden en backstage voorzien van LED. En gebruiken wij steeds meer LED op het terrein en in de podia.

Mobiliteit en transport

Een van de grootste bronnen van broeikasgassen zoals CO2 is de mobiliteit van bezoekers en transport van materialen die voor het festival nodig zijn. Wereldwijd is mobiliteit verantwoordelijk voor een kwart van alle uitstoot van broeikasgassen. Om de uitstoot te verminderen stimuleren we bezoekers om het openbaar vervoer te gebruiken, te carpoolen of met een charterbus te reizen. Wij zetten bijvoorbeeld pendelbussen in die bezoekers gratis vervoert vanaf station Oisterwijk naar het festivalterrein.

Fietsers kunnen dicht bij het terrein gebruik maken van een bewaakte fietsenstalling. 


Machinerie
Tijdens de op- en afbouw van Intents Festival zijn veel machines en vervoersmiddelen nodig. Wij gebruiken behalve de nieuwste machines zoveel mogelijk zuinige machines (die we laten rijden op BioDiesel), zoals elektrische machines en vervoersmiddelen, om de uitstoot van schadelijke stoffen en CO2 te beperken.

Transport
Wij zetten in op de reductie van het transport dat nodig is voor het festival en stimuleren onze leveranciers om spullen te leveren met zuinige vrachtwagens die een beperkte uitstoot hebben. 

Bewustwording

Enquête & duurzaamheids panel
In 2020 is onderzoek gedaan naar duurzaamheid met betrekking tot de bezoekers van Intents Festival. Om te achterhalen wat zij belangrijk vinden is een vragenlijst verstuurd die door 3.773 respondenten is ingevuld. Er is een duurzaamheidspanel ontstaan waarin bezoekers hun mening en gedachten over bepaalde duurzaamheidsonderwerpen kunnen geven zodat wij met deze input ons festival kunnen verbeteren.

GreenGuards
Onze GreenGuards zijn liefhebbers van de muziek en het festival, die vrijwillig bezoekers inspireren en motiveren om te zorgen dat de Intents Festival camping ‘IntentsCity’ netjes blijft. Elke dag hebben de GreenGuards een eigen schema met verschillende taken, met als doel op een energieke manier een steentje bij te dragen aan de gezamenlijke bewustwording voor het milieu en een schoner IntentsCity. Ze helpen je bij de ingang met het sjouwen van jouw campingspullen, delen vuilniszakken uit, organiseren CleanUp raves en door middel van een praatje te maken worden bezoekers enthousiast om zelf actie te ondernemen. 

Lijkt jou het nou ook leuk om een van de GreenGuards van Intents Festival te worden, stuur dan een mail naar [email protected]

Eten & drinken

Wat je eet maakt uit. Zo hebben bijvoorbeeld verschillende typen voedsel een verschillende CO2-uitstoot.

Catering
Wij zijn actief bezig met het verduurzamen van de publieks- en crewcatering (vega aanbod, duurzame bordjes/bekers/bestek). We bieden verantwoorde opties in eten aan. We serveren vegetarisch (en glutenvrij) eten in een aparte foodstand en andere foodstands en ook de vrijwilligers en crew kunnen tijdens het werk kiezen voor een veganistische/glutenvrije/zuivelvrije maaltijd. Ook stimuleren wij onze cateraars actief om gebruik te maken van fairtrade producten.

Tapwater (gratis drinkwater)
Wij bieden tijdens het festival vers en gratis kraanwater door gebruik te maken van drinkwaterpunten. Het komt rechtstreeks uit de tappunten en op die manier is er minder afval en transport. Bovendien is het Brabantse kraanwater ook nog eens erg zuiver en lekker!

Bavaria
Wij werken met een duurzame brouwer, namelijk Bavaria. Swinkels Family Brewers, het familiebedrijf waar brouwerij Bavaria onderdeel van uitmaakt, ziet het als haar plicht om te zorgen dat de komende generaties kunnen blijven genieten van alles wat ze brouwt en bouwt. Het doel is dan ook om de brouwerij nog mooier door te geven aan de volgende generaties. Dit houdt onder andere in dat het bedrijf zo snel mogelijk circulair wil ondernemen. Dat wil zeggen dat grondstoffen, energie en materialen niet verloren gaan en dat ze hun waarde behouden. Het water dat brouwerij Bavaria gebruikt om haar brouwketels schoon te maken, wordt bijvoorbeeld gezuiverd en teruggebracht in de grond. De boeren in de omgeving van de brouwerij gebruiken dit water dan weer om hun gewassen te telen. Op deze manier hebben ze, ook in tijden van droogte, altijd voldoende water voorhanden.

Lokale catering
Een lokale cateraar verzorgt de crew- en artiestencatering. Om ervoor te zorgen dat er weinig eten verspild wordt, moeten medewerkers zich inschrijven wanneer ze mee willen eten. Mocht er toch onverhoopt eten over zijn, dan wordt dit naar de voedselbank gebracht.

Natuur & biodiversiteit

Natuurbescherming
We willen mogelijke schadelijke invloed van onze evenementen op de ecologie en de natuur in de omgeving beperken en winnen daar advies over in. Het terrein wordt zo ingericht dat belangrijke planten niet worden beschadigd, bomen worden beschermd en er rekening wordt gehouden met de dieren die in de omgeving leven.

Biodiversiteit
Biodiversiteit betekent simpelweg de hoeveelheid verschillende soorten organismen die er zijn, levende wezens zoals planten, dieren, insecten, bacteriën, schimmels enzovoorts. Biodiversiteit is enorm belangrijk voor onze planeet, onze gezondheid en ons welzijn.

Biologische bloemenstrook en nestkastjes
Om bij te dragen aan de biodiversiteit van de omgeving leggen wij een biologische bloemenstrook aan en plaatsen we nestkastjes voor de vogels in het gebied.

4.000 bomen geplant
In 2020 en 2021 samen met Stichting Duurzaamheidsvallei in de omgeving van Intents Festival.

Sociale impact & lokale economie

Goede doelen
Intents Festival steunt een groot aantal lokale doelen, verenigingen en stichtingen. Denk hierbij aan lokale sportclubs, dinershows en kerstdiners voor ouderen, ondersteuning van wijkcentra, evenementen voor jongeren tussen de 11 – 17 jaar, het lokale carnaval, Jeugd EHBO, Kinder vakantieweek, diverse benefiet hardloop wedstrijden en tijdens de Corona crisis een opkikker voor eenzame ouderen.

Lokale leveranciers
We maken veel gebruik van lokale leveranciers, ruim 65% van onze partners komt uit Brabant. Hier kiezen wij bewust voor, zo breiden we de lokale werkgelegenheid uit en hoeven zij minder transportkilometers te maken.

Overlast
We doen er zoveel mogelijk aan om geluid in de omgeving (overlast) te beperken. Dit doen we door het terrein gunstig in te richten, de beste geluidstechnici en nieuwste technieken in te zetten en de omgeving te monitoren. Ook bouwen wij 140 meter lange geluidswallen van scheepvaart containers om geluid te dempen.

Vrijwilligers
Intents Festival heeft een belangrijke sociale functie, niet alleen voor bezoekers maar ook voor de 900 vrijwilligers die hieraan bijdragen. De jongste vrijwilligers zijn 18 jaar en de oudsten zijn 60+, de groep bestaat uit veel verschillende mensen die samen iets moois creëren. Jaarlijks vindt er een vrijwilligersfeest plaats als bedankje voor de inzet.

Intents Festival heeft o.a. deze doelen gesteund

Gezondheid, welzijn en veiligheid

Veiligheid voorop
De veiligheid en gezondheid tijdens de op- en afbouw van medewerkers en tijdens het festival ook van bezoekers staat voorop. Om ieders veiligheid te kunnen waarborgen is er een veiligheidsplan, ruim voldoende gekwalificeerde beveiliging en veiligheidsvoorzieningen zoals een mini ziekenhuis en medische zorg.

Gezondheid
Om de gezondheid van onze bezoekers te waarborgen is een groot professioneel medisch team aanwezig waaronder zelfst artsen. Daarnaast is er een volledig ingerichte Medische post met gespecialiseerde medische apparatuur.

IntentsCity
Op IntentsCity is genoeg te doen om in beweging te blijven. Behalve feesten zijn er verschillende spellen en activiteiten gedurende het weekend  te vinden op de camping. 

Veilig feesten
De veiligheid van onze bezoekers vinden we erg belangrijk. Daarom informeren we over de risico’s van gehoorschade en middelengebruik om mensen bewust te maken van de gevolgen.

Bucketlist

intentsicon

Intents Festival Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de Intents Festival nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws, winacties en informatie over de ticketverkoop.

HvELogoPMS-wit
bavaria_logo-wit_300px
REYRINKGROEP_logo
coca cola wit 300px