CLOSE

Choose a day

Bekijk line-up Friday Saturday Line-up Sunday Line-up

Privacy verklaring

Intents Events hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met (persoons)gegevens. Intents Events verwerkt en beveiligt persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die wet- en regelgeving daaraan stelt. In deze privacyovereenkomst en privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of namens Intents Events.

Download privacy verklaring >>