15 YEARS EXPERIENCE SHOW

Het is zaterdag 2 juni. De klok slaat 18.00 en een doffe dreun galmt over de reusachtige mainstage. Je mond valt open. Er raast een gevoel door je lichaam dat je niet kunt beschrijven. Het grijpt je vast en neemt je volledig over. Je ervaart emoties waarvan je niet wist dat ze bestonden. Duizenden zielen om je heen smelten samen. Met een lach en een traan staar je naar het grootse spektakel dat ieder moment kan losbarsten. Het is het startschot van de 15 Years Experience Show.

Feest der herkenning
Een uur lang word je meegenomen op een reis langs de beginjaren en hoogtepunten van Intents Festival. De Partymind heeft alle archieven uitgespit en brengt je langs thema’s uit het verleden en het heden, om zo de mooiste momenten van 15 jaar Intents Festival naar boven te halen. Dit feest der herkenning wordt een schouwspel zoals je nog nooit hebt meegemaakt. Sensuele danseressen, adembenemende showelementen en een selectie van de meest toonaangevende artiesten zullen zorgen voor een explosie van wonderlijke waanzin waarbij je volledig kunt losgaan.

Naast hardstyle zal deze unieke reis ook uitstapjes maken naar hardcore en freestyle, waardoor het volledige spectrum van Intents Festival voorbijkomt. De 15 Years Experience Show, op zaterdag 2 juni, van 18.00 tot 19.00 bij de ‘The Ultimate Celebration’ Mainstage. Dit mag je niet missen!

—- ENGLISH —-

15 YEARS EXPERIENCE SHOW

The date is Saturday, June 2nd. The clock strikes 18.00 and a thundering pound echoes across the colossal mainstage. Your jaw drops to the floor. A sensational feeling you can’t describe rushes through your body. It grabs a hold of you and takes over completely. You experience emotions you didn’t even know existed. Thousands of souls around you melt together as one. With a laugh and a tear your stare at the grand sensation that’s about to take place in front of you. This is the start of the 15 Years Experience Show.

Celebration of recognition
For an entire hour you will be taken on a trip through the early years and highlights of Intents Festival. The Partymind dug through each and every archive and takes you along themes from the past and present, to bring out the most beautiful moments in 15 years of Intents Festival. This celebration of recognition will be a spectacle unlike anything you have ever experienced before. Sensual dancers, breathtaking show elements and a selection of leading artists will provide an explosion of magical madness where you can let yourself go to the fullest.

Besides hardstyle this unique journey will also contain hardcore and freestyle, making sure the entire Intents Festival spectrum is included in the show. The 15 Years Experience Show, on Saturday, June 2nd, from 18.00 to 19.00 at the ‘The Ultimate Celebration’ Mainstage. You can’t afford to miss this!